5G routrar och antenner

Med hjälp av våra 5G routrar och 5G antenner erbjuder vi ett bättre mobilt bredband och snabbare uppkoppling

Q/A – VÅRA 4G och 5G ANTENNER

Varför ska man köpa en extern antenn?
Fördelen med en extern antenn är att den ger en högre uppkopplingshastighet och stabilare mobilt internet.
Även med en extern antenn kommer signalen fluktuera upp och ned men det viktigaste är inte bara att höja hastigheten, utan även kvaliteten på den lägsta signalen för att slippa driftstörningar.
Det finns många fördelar med en extern antenn både i glesbygd och i tätort. I tätorter har signalen svårt att tränga igenom väggarna och extra känslig är 5G frekvensen som har svårare att hålla god kvalitet med dämpning av väggar och övriga byggnader. På landsbygden försvagas signalen av avståndet till masten men även av terräng med träd och kullar.


Vilken antenn ska jag välja?
Om man ännu inte bor i ett område där 5G är utbyggt är rådet att ändå införskaffa någon av antennerna i vårt sortiment som både förstärker 4G & 5G för att vara beredd när utbyggnaden är klar av 5G.
Det finns två typer av antenner – riktantenn och rundstrålande antenn. En rätt riktad riktantenn ger högre hastighet och bättre kvalitet på signalen än en rundstrålande antenn. Fördelen med en rundstrålande antenn är att den är lätt att installera och att den kan ta emot signaler från flera bastioner, passar bra i tätort där det finns många master. Bor man på glesbygd med längre avstånd till mobilmasten bör man välja en riktantenn (Yagi panelantenn) för bästa möjliga kvaliteten på signalen. Riktantennen kräver mer jobb för att justera in än en rundstrålande antenn men när jobbet är gjort blir kvaliteten högre.


Hur ska jag placera min antenn?
Ofta är högsta punkten bäst men inte alltid, så har man möjlighet att prova hastigheten via Bredbandskollen med dator eller mobil är det lätt att hitta bästa placering för antennen.
För att rikta in riktantennen mot masten kan man med fördel använda kompass och när man väl riktat in antenn kan finjusteringar göras för att trimma in det sista.
Finjustering innebär att få till den sista riktningen mot masten men även justering i höjdled men även sidled om antennen är väggmonterad och eventuell tiltning.

Frågor eller funderingar?

Har du några frågor eller funderingar kring våra produkter – Kontakta oss via mejl så återkommer vi till dig inom 24h.